ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2

สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรปตั้งแต่ พ.ศ. 2482 เมื่ออังกฤษ และฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี แล้วเลยลุกลามเป็นสงครามโลก ทางด้านเอเชีย ญี่ปุ่นประกาศสงครามสัมพันธมิตรเมื่อวั... Read More

6 โรคประหลาดที่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

มาติดตามเรื่องราวประวัติศาสตร์ อย่าง 6 โรคประหลาดที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต แต่ที่เราไม่ทราบว่ามีโรคแบบนี้จริง นั้นก็เพราะเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในปัจจุบัน อาจช่วยรักษาโรคแปลกๆ เ... Read More

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ได้ทรงประกอบพระกรณียะกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานใหญ่ และงานสำคัญอย่างยิ่งของบ้านเมือง ทรงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารประเท... Read More

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท พระประวัติ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ประสูตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2286 มีพระนามเดิมว่า “บุญมี” ขณะนั้นพระบิดายังคงเป็นพระพินิจอักษร (ทองดี)... Read More

สมเด็จพระเอกาทศรถ

สมเด็จพระเอกาทศรถ วีรกษัตริย์ของไทยอีกพระองค์หนึ่งซึ่งประวัติศาสตร์ได้บันทึกยกย่องเทิดทูนไว้เสมอด้วยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพราะได้รับการสถาปนาจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พ... Read More

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระนามเดิมว่า สิน ทรงพระราชสมภพ เมื่อปี พ.ศ. ๒๒๗๗ ที่บ้านใกล้กำแพงพระนครศรีอยุธยา พระราชบิดามีบรรดาศักดิ์เป็นขุนพัฒน์ พระราชมารดาชื่อ นกเอี้ยง ต่อมาภ... Read More

สุพรรณกัลยา

พระสุพรรณกัลยาทรงเป็นพระธิดาใน สมเด็จพระมหาธรรมราชา และ พระวิสุทธิกษัตรีย์ เป็นพระพี่นางของ สมเด็จพระนเรศวร มหาราช และสมเด็จ พระเอกาทศรถ สมภพเมื่อวันเสาร์ ปีมะเส็ง พุทธศักราช... Read More

พระยาพิชัยดาบหัก

พระยาพิชัยดาบหัก เดิมชื่อ จ้อย เกิดที่บ้าน ห้วยคา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อปี พ.ศ. 2284 ในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยา ศึกษาอยู่กับท่านพระครูวัดมหาธาตุหรือวัดใหญ่ เมืองพิชัย ภายห... Read More

พบชิ้นส่วนกระดูกโบราณ ปากถ้ำในป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร

ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ เข้าสำรวจในป่าชุมชนบ้านวังศิลาดิเรกสาร ม.3 ต.เพิ่มพูนทรัพย์ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ฯ หลังมีชาวบ้านรายหนึ่งเดินเท้าเข้าไปในป่าระยะทางประมาณ 500 เมตร พบห... Read More

ตะลึง! พบบ้านโบราณ เคยใช้เป็นแดนประหารนักโทษ อายุกว่า 170 ปี

ตะลึง! พบบ้านโบราณ เคยใช้เป็นแดนประหารนักโทษ อายุกว่า 170 ปี เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ วันนี้(10 มิ.ย.) มีรายงานว่า พบบ้านโบราณอายุประมาณ 170 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ต.บ้านควน อ.เมือง จ.สตูล จากนั้... Read More